Aandacht voor ieder stopt per 1 januari 2024

Na lang wikken en wegen heb ik, Liesbeth ter Elst, besloten om te stoppen met “Aandacht voor ieder”. Voor het verzorgen van uitvaarten blijf ik wel beschikbaar via liesbeth.terelst@gmail.com en per telefoon op 06 10 20 68 55.

Op 1 oktober 2013 heb ik mij ingeschreven onder deze bedrijfsnaam nog niet wetende wat de toekomst zou brengen. Met veel plezier heb ik ruim 10 jaar gewerkt aan het bijdragen en bekendheid geven aan geestelijke verzorging in de thuissituatie. Sinds 1 januari 2020 werk ik als geestelijk verzorger voor Insula Dei Huize Kohlmann. In de loop van de tijd is dit uitgebreid naar 24 uur. Een mooie uitdaging binnen de instellingsmuren. Maar daarnaast ook bij Zinzia op de Rijnhof in Renkum werken en een eigen bedrijf ….. dat was toch echt te veel van het goede. Per 1 juni dit jaar was ik al gestopt bij De Rijnhof. En nu dus ook met mijn bedrijf “Aandacht voor ieder”. 

Ik wil iedereen hartelijk danken voor zijn / haar vertrouwen in mij, de fijne contacten die er zijn geweest. Wie weet waar we elkaar nog ooit weer tegenkomen.

Mijn werkzaamheden als geestelijk verzorger

Wat is nu een geestelijk verzorger? Afgelopen week stelde een vrouw van 85 mij deze vraag. Mijn antwoord was (en is): ik ondersteun mensen die het leven even niet meer zien zitten. Dat kan komen door rouw om het verlies van een partner, door een grote verandering in het leven of door achteruitgaande gezondheid. Situaties waarbij veelal waarom vragen naar boven komen: waarom gebeurt mij dit? Door te luisteren en van daaruit te bevragen loop ik een kortere of langere periode met iemand op om zo de ander te helpen zin in het leven te vinden. Zonder oordeel maar wel in alle vertrouwelijkheid.

Rouwgroep 16 september 2021 van start

Op donderdag 16 september 2021 start een nieuwe lotgenotengroep van mensen die iemand dierbaars verloren hebben. Vanaf 14.00 uur tot en met 16.30 uur gaan we met elkaar in gesprek over het afscheid, de pijn rondom het verlies en hoe je probeert de draad weer op te pakken. Inloop vanaf 13.45 uur in de St. Josef kerk, Kamperdijklaan 2 te Heelsum. Voor meer informatie en / of aanmelden neem contact met mij op. Er zijn nog 2 plekken beschikbaar!

Nog 1 plek beschikbaar voor rouwgroep

Op donderdag 9 juli 2020 start de rouwgroep “Ontrafelen van de kluwen van emoties”. Er is nog 1 plek beschikbaar. Meer weten? Lees hier.

Geestelijke verzorging beschikbaar tijdens corona crisis

De Corona crisis betekent voor veel mensen stilgezet worden en teruggeworpen worden op jezelf. Daar komt nog bij dat er veel informatie op mensen afkomt via verschillende media, die soms verwarrend en beangstigend is. Wanneer het leven, door wat dan ook, ontregeld wordt of lijkt dan gaan veel mensen nadenken over het leven. Vragen zoals: ‘ Waar doe ik het nog voor’ , ‘Waarom overkomt mij dit?’ Voor wie is mijn leven nog van waarde?’ ‘of: Waar kom ik mijn bed voor uit?’ Dit zijn levens, en zingevingsvragen. Geestelijk verzorgers zijn speciaal opgeleid om hierin te begeleiden.

Neem contact op met Levensvragen in de Vallei 06 58 88 57 81 als je in de Gelderse Vallei woont (Renkum en Heelsum vallen daaronder) of bel met D3rde Verdieping Hart voor zingeving 06 49 97 98 24 (Oosterbeek, Doorwerth, Heveadorp, Wolfheze). Als je in een andere gemeente woont kun je natuurlijk ook met deze Centra bellen. Of bel mij rechtstreeks op 06 10 20 68 55.

           

Start Rouwgroep donderdag 26 maart

Donderdag 26 maart start de rouw- of lotgenotengroep bij mij aan de keukentafel in Renkum. Iedereen die graag met anderen in gesprek gaat over het geleden verlies is van harte welkom. Meer informatie.

Centra Levensvragen van start

Op 9 december is het Centrum “Levensvragen in de Vallei” officieel van start gegaan. Onder andere De Gelderlander, editie Vallei heeft hier aandacht aan besteed. Het centrum is een netwerk dat bestaat uit een enthousiast team van gekwalificeerde geestelijk verzorgers. Zij zijn beschikbaar voor mensen in de thuissituatie om hen te ondersteunen bij zingevings- en levensvragen. De ondersteuning is kosteloos voor mensen van 50 jaar ouder of mensen in de palliatieve fase en hun naasten. Meer informatie over het Centrum. Persbericht lancering Levensvragen in de Vallei

Ik heb mij aangesloten bij dit Centrum en mag sinds 1 oktober coördinator zijn. Als u dus belt naar het centrum Levensvragen in de Vallei krijgt u mij aan de telefoon. Ons werkgebied loopt van de gemeente Barneveld tot naar de gemeente Wageningen en van de gemeente Rhenen, Renswoude en Scherpenzeel naar Renkum en Heelsum. De plaatsen Doorwerth, Oosterbeek, Wolfheze en Heveadorp vallen onder een andere regio. Daarom heb ik mij ook aangesloten bij het Centrum De 3de Verdieping Hart voor Zingeving. Het werkgebed van dit centrum is van de gemeente Rheden tot aan de gemeente Overbetuwe en van Doorwerth tot aan de gemeente Westervoort en Duiven.

29 november start Lotgenotengroep / rouwgroep in Oosterbeek

Op vrijdag 29 november start een nieuwe lotgenoten- of rouwgroep in Oosterbeek bij het inloophuis De Oase, Lebretweg 2a (ingang aan de achterkant van Overdal). Iedereen die iemand verloren is en behoefte heeft om hierover met anderen te praten is van harte welkom. Luisteren naar elkaar en herkenning ervaren is troostend en sterkt je om weer verder te gaan. In overleg met elkaar bepalen we wat de thema’s van de bijeenkomsten zijn. Graag aanmelden via info@aandachtvoorieder.nl of bel 06 10 20 68 55. We komen van 10  tot 12 uur bij elkaar. Inloop vanaf 9.45 uur. Er zijn geen kosten aan verbonden.

Informatieve website over geestelijke verzorging

Op 23 september is de website www.geestelijkeverzorging.nl  gelanceerd. Op deze website is allerlei informatie te vinden over wat zijn nu levensvragen, wat doet een geestelijk verzorger, maar ook waar vindt je een geestelijk verzorger. “De geestelijke verzorging thuis richt zich op alle burgers die in bijzondere of belastende situaties terecht zijn gekomen – geboorte of dood, ziekte of beperking, relatievorming en overgangsmomenten, verlies of trauma. Ook geven zij onderwijs en training aan professionals en vrijwilligers.” Meer weten ga naar Geestelijke verzorging bij jou thuis

27 september start rouwgroep

Rouw, rouwen, wat is dat? Hoe lang mag je blijven rouwen? Gaat het ooit over? Dat verdriet om het verlies van die echtgenoot, die vader, je kind …… Vrijdag 27 september start de rouwgroep weer bij mij aan de keukentafel of in de Oase in Oosterbeek (afhankelijk van de aanmeldingen). Praten met anderen kan ruimte geven in je gevoel. Gedeelde smart is tenslotte halve smart. Niet dat daarmee het verdriet weg is, nee …… Dat gesprek met anderen maakt het mogelijk om ervaringen en gevoelens te delen en herkenning bij elkaar te vinden.

We komen vier keer bij elkaar: 27 september, 4 oktober, 11 oktober en 18 oktober van 10.00 – 12.30 uur.  Meer informatie over de inhoud

Subsidie maakt geestelijke zorg toegankelijk

Zit u met vragen rondom een ingrijpende levensgebeurtenis, of een langdurige ziekenhuisopname of spelen er allerlei “waarom”-vragen in uw leven? Dan kunt u met mij contact opnemen om hierover in gesprek te gaan. De kosten van het gesprek worden vergoed voor mensen van 50 jaar en ouder, mensen in de palliatieve fase en hun naasten, maar ook voor kinderen in de palliatieve fase en naasten.

Vorig jaar oktober heeft minister de Jong van VWS namelijk geld beschikbaar gesteld voor geestelijke zorg in de thuissituatie. Dat maakt het mogelijk dat iedereen die zit met zingevings- en levensvragen kan aankloppen bij een geestelijk verzorger.  Contact opnemen met mij? Bel 06 10 20 68 55 of mail info@aandachtvoorieder.nl en ik help u graag verder.

Bakkie Troost ……. Ik ben te jong om weduwe / weduwnaar te worden

“Ja, zie haar zitten bij dat grote raam, uitkijkend over de weilanden. Gea, 84 jaar, geniet van het uitzicht vanuit haar appartement. Achter haar op de kast staat een foto van haar man. Nog jong is hij daar, maar ouder dan op de foto is hij niet geworden, die lieve Theo van haar. Op 39 jarige leeftijd is hij plotseling overleden ……”.  Op vrijdag 8 maart staan we stil bij het verhaal van Gea. Zo jong weduwe en dan sta je er alleen voor met kleine kinderen, vader en moeder tegelijk. Locatie: Oase Oosterbeek, Lebretweg 2a, Oosterbeek. Vanaf 10 uur staat de koffie / thee klaar. Tot 12 uur kan iedereen binnenlopen. Rond 10.15 uur wordt het thema ingeleid.

Meer informatie vindt u bij Oase Oosterbeek  (even iets naar beneden scrollen!)

Open inschrijving Belevingsworkshop Eenzaamheid

Op vrijdag 28 juni 2019 verzorgen Jettie van den Houdt en Liesbeth ter Elst de workshop “Dichter bij de ander in het gevoel van eenzaamheid”. Deze workshop is opgezet voor vrijwilligers die bezoek werk verrichten bij mensen die te maken hebben met gevoelens van eenzaamheid.

Voor meer informatie over de open inschrijving

Rouwgroep start op 15 maart 2019

Op vrijdag 15 maart start de nieuwe groep “Ontrafelen van de kluwen van emoties”. Iedereen die graag met anderen over haar / zijn verlies van een dierbare wil praten is van harte welkom. Gedurende vier bijeenkomsten staan we met elkaar stil bij thema’s als het afscheid, maar ook emoties en je krachtbronnen om door te gaan.

Voor meer informatie klik hier 

Bezinningsgroep gestopt hopend op een doorstart

Op 10 januari 2019 is de bezinningsgroep voor het laatst bij elkaar geweest. Jammer genoeg hebben we besloten om te stoppen. Het was lastig om nieuwe deelnemers er bij te krijgen. We hebben het vier jaar samen optrekken afgesloten met een bezoek aan het Depot in Wageningen en een etentje.

Denkt u nu bij het lezen hiervan “dat is misschien wel iets voor mij”, klik dan hier voor meer informatie over de bezinningsgroep. Hopelijk bent u degene die zorgt voor een doorstart!

Rouwgroep in het najaar

Vrijdag 28 september start de rouwgroep “Ontrafelen van de kluwen van emoties”  voor mensen die iemand dierbaars hebben verloren en graag met anderen hierover in gesprek gaan. Iedereen is van harte welkom.

Lees hier meer informatie over de rouwgroep 

Themadag Zorg en afscheid op zondag 27 mei 2018

Aandacht voor Ieder neemt op zondag 27 mei 2018 deel aan de Themadag Zorg en afscheid die georganiseerd wordt door Afscheidswijzer. U kunt tussen 10.00 uur – 17.00 uur bij mij terecht over de mogelijkheden om ondersteuning te krijgen bij het vorm geven van de afscheidsdienst. In het Openluchtmuseum zijn ongeveer 50 organisaties werkzaam in de zorg, uitvaart, rouw en andere gerelateerde zaken aanwezig om uitleg te geven over alles wat met de laatste levensfase, afscheid nemen en afhandelen van een overlijden van doen heeft.

Bekijk het programma en deelnemers

Niet alleen doen, maar ook gezien en gehoord worden! (Blog voor Stichting Achtzaam)

De gemeenteraadsverkiezingen zijn al weer een paar weken achter de rug. Op moment van schrijven wordt binnen mijn eigen gemeente bekend welke partijen met elkaar het gesprek aangaan om een nieuwe coalitie te vormen. Juist die partij die in de campagne uitspraken deed over de aanpak van eenzaamheid mag niet meepraten. Dat vind ik aan de ene kant jammer, maar aan de andere kant heb ik ook mijn twijfels hoe deze partij, en misschien ook wel de andere partijen, over het thema eenzaamheid denkt.

Lees het hele artikel

Contact

Liesbeth ter Elst
Petronellaweg 20
6871 EW Renkum
06 10 20 68 55
info@aandachtvoorieder.nl

lid Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ)

geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

Machtiging van Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV)

Aangesloten bij Centra voor Levensvragen:
– Levensvragen in de Vallei
– D3rde Verdieping Hart voor Zingeving

KvK: 58919740
BTW: NL002050737B18

Privacystatement

Neem ook eens een kijkje op mijn Facebook pagina!
facebook facebook

Aanmelden voor de Nieuwsbrief