Liesbeth ter Elst

Achter Aandacht voor Ieder staat Liesbeth ter Elst, geboren op 12 juni 1967. In oktober 2013 ben ik als zelfstandig geestelijk verzorger en uitvaartspreker begonnen, naast mijn werk als geestelijk verzorger bij verpleeghuis De Rijnhof in Renkum, na lange tijd op de locatie Oranje Nassau’s Oord (ONO) in Wageningen gewerkt te hebben. Het geloof is de basis voor mijn eigen leven. Mijn grote inspiratiebron voor het werk is het presentiepastoraat van Andries Baart: met hart en ziel aanwezig zijn voor de ander, want alleen door aandacht komt een mens tot zijn recht. Daarom vind ik het belangrijk dat iemand zich gehoord en gezien weet, in welke situatie iemand zich ook bevindt. Dat is wezenlijk in mijn werk. Het overlijden van mijn eigen moeder  heeft me nog bewuster gemaakt van de aandacht voor degene die gaat sterven en de mensen eromheen.

Opleiding

Na mijn vwo maakte ik de overstap naar de Wageningen UR, waar ik ben afgestudeerd in de richting Veeteelt met specialisatie Veevoeding. Na ruim 12 jaar in de landbouwsector gewerkt te hebben heb ik de keuze gemaakt een ommezwaai te maken. Ik ben de opleiding HBO-Theologie Levensbeschouwing gaan volgen. De keuze voor deze studie was heel bewust. Ik wilde op een praktische manier met mensen bezig zijn, met ze optrekken in nood, tijdens rouw of verdriet. Een arm om hun schouder leggen. Mijn stages liep ik in het verpleeghuis ONO en de ZaligeTitus Brandsma parochie. In deze studietijd voelde ik al de sterke behoefte om me verder in levensvragen te verdiepen en zocht ik daar antwoorden op. In 2012 rondde ik mijn studie Theologie aan de Fontys Hogeschool af. Andere opleidingen die ik heb gevolgd zijn de post-hbo-opleiding Intensive ‘Omgaan met Sterven’ bij het Landelijk Expertisecentrum Sterven en de opleiding NIMA Communicatie A.

Drijfveren

Ik wil graag mensen, met of zonder religieuze wortels, vooruithelpen en dit omzetten naar iets concreets waar mensen steun aan ontlenen. Mijn belangrijkste kenmerken zijn: flexibel, luisteren en empathisch. Ik kan me goed in anderen verplaatsen. Ik heb  een antenne voor wat anderen hoog zit en waar het mensen om gaat. Daarnaast straal ik rust uit, houd overzicht, ben ik vertrouwenwekkend, dienstbaar en heel belangrijk: ik blijf met beide benen op de grond.

Ik ben lid van de beroepsvereniging Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ) en actief als secretaris voor de Werkveldraad Eerste Lijn binnen de beroepsvereniging. Als gecertificeerd geestelijk verzorger ben ik opgenomen in het Kwaliteitsregister Geestelijke Verzorgers van de SKGV (Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers).

Ik woon met mijn man en drie kinderen in Renkum. Als ik tijd over heb wandel, fiets, handwerk en schilder ik graag. Daarnaast vind ik het leuk om in de tuin bezig te zijn.

Contact

Liesbeth ter Elst
Petronellaweg 20
6871 EW Renkum
06 10 20 68 55
info@aandachtvoorieder.nl

lid Vereniging van Geestelijk VerZorgers (VGVZ)

geregistreerd bij Stichting Kwaliteitsregister Geestelijk Verzorgers (SKGV)

Machtiging van Raad voor Institutioneel Niet Gezonden Geestelijk Verzorgers (RING-GV)

Aangesloten bij Centra voor Levensvragen:
– Levensvragen in de Vallei
– D3rde Verdieping Hart voor Zingeving

KvK: 58919740
BTW: NL002050737B18

Privacystatement

Neem ook eens een kijkje op mijn Facebook pagina!
facebook facebook

Aanmelden voor de Nieuwsbrief